----

Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen

Tutkimuksia palkansaaja- ja työnantajajärjestöille

Tutkija Lasse Ahtiainen tuottaa säännöllisesti monenlaisia tutkimuksia lähinnä palkansaajaliitoille ja työnantajaliitoille. Tuotettuja järjestötutkimuksia ovat esimerkiksi

Jäsenkyselyt

Palkkatutkimukset

Palkkatutkimuksissamme on seurattu jonkin tietyn ammattiryhmän palkkauksen kehitystä kyselytutkimuksena. Tulokset saadaan keskiarvoina ja fraktiileina haluttujen taustamuuttujien, esim. sukupuolen ja ammattikokemuksen mukaan. Tuloksia voidaan katsella myös internetissä esim.:

Työolotutkimukset

Työolojen seurantaa varten on kehitetty valmis toistuvasti uudet tulokset tuottava ja aiempiin tuloksiin vertaileva ohjelmisto, joka tuottaa taulukoiden ohella myös valmista grafiikkaa. Työolokartoitus antaa nopeaa ja luotettavaa tietoa työpaikan ilmapiiristä ja sen muutoksista.

Liittojen jäsenmäärän ja -rakenteen kehityksen tutkimukset

Tutkimuksissa käytetään apuna Tilastokeskuksen aineistoja ja siten on mahdollista tarkastella mm. liiton aluerakenteen mukaista jäsenyyden kehitystä yhdessä alueen työpaikkarakenteen kanssa.

Työmarkkinasuhteiden tutkimukset eri ministeriöille

Käytettävät menetelmät

Tutkimuksissa voidaan käyttää erilaisia kyselyjä, kuten internet-kyselyä, sisällönanalyysia sekä väestöä ja työmarkkinoita koskevien tilastojen analyysia. Lisäksi menetelminä voidaan käyttää teemakarttoja hyvin erilaisistakin aiheista. Internet-kyselyn aineisto on mahdollista taittaa suoraan matrikkelikirjaksi valokuvineen.

Tallennus, internet-kyselyt, tilastot ja muu tiedonkeruu voidaan koota samaan aineistoon ja tuottaa se useissa eri tietokantamuodoissa.

Yhteydenotot

Vastaamme mielellämme kaikkiin lisäkysymyksiin tekemistämme tutkimuksista. Ota yhteyttä ja keskustellaan yhdessä, hyödyttäisikö esimerkiksi järjestötutkimus teidän yhteisöänne.